De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.05   Java's Noordoostkust
11238
Stukken betreffende het ontslag van Elso Sterrenberg, commandeur van Java's Noordoostkust
1747 - 1748
1 band
11239
Stukken betreffende de zaak tussen Elso Sterrenberg, commandeur van Java's Noordoostkust, en zijn vrouw Rachel Sonmans. Kopieën
1749
1 band
11240
Kopie-memorie van Nicolaas Hartingh, aftredend gouverneur van Java's Noordoostkust, aan zijn opvolger Willem Hendrik van Ossenberg
1761
1 band
11241
Kopie-memorie van Jan Greeve, aftredend gouverneur van Java's Noordoostkust, aan zijn opvolger Pieter Gerardus van Overstraten. Met kopie-bijlagen
1791
1 band