De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.06   Ambon
11242
Missive van Steven Coteels in Luhu op Ceram aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland
1612
1 stuk
11243
Missive van Herman van Speult, gouverneur van Ambon, aan de kamer Zeeland
1623
1 stuk
11244
Kopie-missive van Herman van Speult, gouverneur van Ambon, aan gouverneur-generaal Pieter de Carpentier
1623
1 stuk
11245
Kopie van de `Ambonsche Landbeschrijving' door Georgius Everardus Rumphius
z.d
1 band
Deze kopie dateert van 1700
---
`Ambonse historie, behelsende een cort verhaal der gedenckwaerdigste geschiedenissen zoo in vrede als oorlog voorgevallen, sedert dat de Nederl. O.I. Comp. het bezit in Amboina gehadt heeft tot 1650' door Georgius Everardus Rumphius. Kopie
[c. 18e eeuw]
 
Deze `historie' is het vervolg op de `Ambonsche Landbeschrijving' van Rumphius: zie inv. nr. 11245
11246
Bijlagen, behorende bij het verweerschrift van Adriaan van der Stel, gouverneur van Ambon, betreffende tegen hem ingebrachte beschuldigingen. Kopieën
1714
1 band
11247
Stukken betreffende de echtscheidingsprocedure van Kraan, predikant op Ambon, en zijn vrouw Elisabeth Siegemunt. Kopieën
1733
1 band