De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.07   Banda
11248
Kopie-missive van de gouverneur en raad van Banda aan gouverneur-generaal en raden
1718
1 band
11249
Dagregister van de gouverneur van Banda van de inspectie van de specerijlanden, met lijsten van de perkeniers
1757 - 1758
1 band