De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.08   Molukken (Ternate)
11250
Register bevattende: - kopie-rapporten aan de gouverneur van Ternate betreffende de kweek van specerijbomen op de eilanden Makean, Moti en Halmahera; - stukken betreffende adviezen van de directeur en raden van Bengalen; - lijst van alle VOC-schepen die in 1683 en 1684 in Indië zijn geweest; - staat van scheepsladingen en aantekeningen betreffende aangebrachte provisiën over de jaren 1682 en 1684
1684
1 band
11251
Missive en verweerschrift van Elias de Haze, oud-gouverneur van de Molukken, aan de kamer Zeeland betreffende zijn beheer aldaar. Met bijlagen
1735
1 band
11252
Kopie-memorie van Elias de Haze, oud-gouverneur van de Molukken, tegen de beschuldigingen over zijn beheer, ingebracht door Johannes Bernard, commissaris over de Molukken
1735
1 band
11253
Kopie-memorie van Jacob van Schoonderwoert, aftredend gouverneur van de Molukken, aan zijn opvolger Hendrik Breton. Met kopie-bijlagen
1766
1 band