De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.10   Sumatra's Westkust
11255
Kopie-rapporten betreffende de goudmijnen van Salida
1684 - 1685
1 band
Bevat ook kopieën van stukken betreffende de gevangenneming van de VOC-makelaar Sirum Chodenda op last van de rijksbestuurders van Golconda, 1685
11256
Kopie-dagregister van Joan van Mechelen, opperhoofd van Sumatra's Westkust, betreffende zijn onderhandelingen in Padang Capas met de Engelsen en de inheemse groten
1686
1 band
11257
Kopie-dagregister van schipper Willem Hendriksen op het schip Binnewijzend gedurende de reis van Batavia naar Madagaskar om slaven te halen, en naar Sumatra's Westkust
1732 apr. 24 - dec. 9
1 band
11258
Missive van Johan van Leene, oud-commandeur van Sumatra's Westkust, in Batavia, aan de kamer Zeeland. Met bijlagen
1687 nov. 30
1 band
11259
Stukken betreffende de geweldplegingen door de Engelsen op VOC-grondgebied in Corlang en Surkam op Sumatra's Westkust
1770
1 band
11260
Kopie-verweerschrift van Jacob van Heemskerck, oud-gezaghebber van Sumatra's Westkust, wegens de overgave in 1781 van Padang aan de Engelsen. Met kopie-bijlagen
1787
1 band