De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.11   Sumatra's Oostkust
11261-11262
Kopie-dagregisters van Palembang en Jambi gehouden door Abraham Patras, opperkoopman en visitateur-generaal en tevens commissaris en gezant van gouverneur-generaal en raden
1721 - 1722
2 banden
11261
1721 juni 11 - nov. 2
 
11262
1721 nov. 3 - 1722 juli 21