De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.13   Pattani
11265
(Kopie-)missiven van bewindhebbers aan Pieter Segers, koopman van het kantoor in Pattani
1611 - 1612
1 omslag