De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.15   Taiwan
11267
Missiven van Pieter Nuyts, opperhoofd op Taiwan, aan de Heren XVII en de kamer Zeeland, en stukken betreffende de beschuldigingen tegen hem ingebracht
1629 - 1632
1 omslag