De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.16   China
11268-11270
Missiven van de supercarga's in China aan de Heren XVII en de kamer Zeeland. Met bijlagen
1737 en 1749
3 banden
11268
1737 dec. 20
 
11269
1749 feb. 6
 
11270
1749 dec. 18
 
11271
Plakkaat van gouverneur-generaal en raden bevattende bepalingen hoe het personeel op VOC-schepen in China zich moet gedragen
1750
1 stuk
11272
Extract-verbalen en -instructies betreffende de directe vaart op China
1756 - 1757
1 omslag
11273
Kopie-aantekeningen van Reinier de Klerk, raad-extraordinaris, betreffende de directe vaart op China
1757
1 omslag