De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.18   Malakka
11275
Stukken betreffende de zaak van Bernard Phoonsen, gouverneur van Malakka, tegen Arnold van Alsem, independent-fiscaal. Kopieën
1703
1 band
11276
Stukken betreffende de geschillen in Malakka tussen koopman Andries van Bockom en zijn superieuren. Kopieën
1754 - 1757
1 band