De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.19   Bengalen
11277
Stukken betreffende de geschillen tussen Jacob Pelgrom, oud-directeur van Bengalen, en enige VOC-dienaren aldaar. Kopieën
1704 - 1707
1 band
11278
Kopie-missive van de directeur en raden van Bengalen aan gouverneur-generaal en raden
1722
1 band
11279
Kopie-verweerschrift van Jan Albert Sichterman, fiscaal in Bengalen, aan de directeur en raden betreffende het gedrag van schipper Pieter van Genegten. Met kopie-bijlagen
1726
1 band
11280
Kopie-rapport van vaandrig-ingenieur Claude Ogerdias betreffende een onderzoek in het fort Gustavus en omgeving in de Bengaalse landstreek Banquibazar, met correcties hierop door een commissie, benoemd door de directeur van Bengalen
1758
1 omslag
11281
Stukken betreffende de vijandelijkheden door VOC-dienaren tegen de Engelse nederzetting in Bengalen gepleegd
1760
1 omslag
11282
Secrete stukken betreffende diefstallen uit de kleine kas in het kantoor in Hooghly. Kopieën
1761
1 band
11283
Stukken betreffende het tekort in de grote geldkas in het kantoor in Hooghly. Kopieën
1763
1 band