De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.20   Coromandel
11284
Kopie-memorie van gouverneur-generaal en raden voor Gelmer Vosburgh, aangesteld tot gouverneur en commissaris over Coromandel
1696
1 band
11285
Stukken betreffende de zaken tussen Hendrik Becker, independent-fiscaal in Coromandel, en Dirk Comans, oud-gouverneur van Coromandel. Kopieën
1706
1 band
Bevat ook een kaartje van een gedeelte van Golconda
11286
Kopie-missive van Pieter Haksteen, waarnemend gouverneur van Coromandel, aan gouverneur-generaal en raden betreffende de vlucht van Christiaan van Teylingen, gouverneur van Coromandel. Met bijlagen
1765
1 band
11287
Stukken betreffende de boedel van C.L. Hagemeyster, oud-secunde van Bimlipatam in Coromandel, waarover een proces is begonnen tussen de executeurs van de boedel en het Engelse Hof van Justitie in Madraspatnam. Kopieën
1761 - 1769
1 band
11288
Stukken betreffende een rekest van Johannes Hazelkamp, oud-secretaris en kassier in Negapatnam, tot restitutie van een geldsom die hij aan de VOC uit zijn boedel heeft betaald. Kopieën
1769 - 1771
2 banden
11289
Stukken betreffende de zaak van Johannes Hazelkamp, oud-secretaris van de Raad van Politie en kassier in Negapatnam. Kopieën
1770
1 band
11290
Kopie-rapporten van J.E. Kuhn aan de gouverneur van Coromandel, betreffende de staat van het fort in Bimlipatam
1771
1 band