De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.21   Ceylon
11291
Stukken betreffende de klachten van Hendrik Becker, gouverneur van Ceylon, over Nicolaas van Heuvel, raad in Jaffna. Kopieën
1708 - 1709
1 band
11292
Briefwisseling tussen de gouverneur en raden in Colombo en de commandeur en raden in Galle betreffende het slechte beheer aldaar. Kopieën
1712
1 band
11293
Stukken betreffende de pachtvoorwaarden op Ceylon. Kopieën
1717 - 1720
1 band
11294
Kopie-aantekeningen van de VOC-tolken gemaakt op hun reis met de gezant Gerrit Kalden naar het hof in Kandy
1719 - 1720
1 band
Het betreft hier een vertaling uit het Singalees
11295
Stukken betreffende de ontvolking van de Pitigal Korale op last van de koning van Kandy. Kopieën
1722
1 band
11296
Stukken opgesteld in Colombo en Galle betreffende de slechte toestand van de fokkemast en de ontbrekende scheepsmaterialen op het schip Blijdorp. Kopieën
1728
1 band
11297
Memorie van Gustaaf Willem van Imhoff, gouverneur van Ceylon, betreffende de handel op de kust van Madurai. Met bijlagen
1738
2 banden
11298
Kopie-rapport van de kerk- en schoolvisitatie van Galle en Matara door de predikant en scholarchen
1738
1 band
11299
Stukken betreffende de aanbesteding van lijnwaden door Albertus Domburg, opperhoofd van de kust van Madurai. Kopieën
1746
1 band
11300
Kopie-verweerschrift van Willem Maurits Bruyninck, oud-gouverneur van Ceylon, van 1746 juni 3 betreffende de in de periode 1740-1744 te hoog berekende fanums op de kust van Madurai. Met bijlagen
1755
1 band
11301
Missive van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam aan de kamer Zeeland betreffende een te zenden versterking naar Ceylon
1761
1 stuk
11302
Stukken betreffende de opstand van de Singalezen tegen het bewind van de VOC
1761
1 omslag
11302 I
Kopie-resolutie van gouverneur-generaal en raden betreffende de benoeming van Lubbert Jan van Eck tot gouverneur van Ceylon
1761 mei 29
1 katern
11303
Kopie-memorie van Jan Schreuder, aftredend gouverneur van Ceylon, aan zijn opvolger Lubbert Jan van Eck
1762
1 omslag
De pagina`s 13-14 en het slot ontbreken
11304
Kopie-memorie van Jan Schreuder, aftredend gouverneur van Ceylon, aan zijn opvolger Lubbert Jan van Eck, met in margine secrete resoluties van gouverneur-generaal en raden hierover
1762
1 band
11305
Kopie-memorie van Jan Schreuder, aftredend gouverneur van Ceylon, aan zijn opvolger Lubbert Jan van Eck
1762
1 band
11306
Kopie-beschrijving van het rijk van Madurai door G.E. Holst, opgesteld op last van Jan Schreuder, aftredend gouverneur van Ceylon, 1762. Met bijlagen. Kopieën. 1 band. Met inhoudsopgave
11307
Memorie van Andreas Jacobus de Lij, hoofdadministra- teur in Colombo, aan de Heren XVII betreffende de beschadigingen aan de lading van uit de Republiek aangekomen schepen. Met bijlagen
1763
1 band
11308
Stukken betreffende het geschil tussen de VOC en de Portugese koopman Joseph Ribeiro, over diens geldlening aan het VOC-kantoor in Ceylon
1788 - 1794
1 omslag