De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.22   Malabar
11309
Stukken betreffende de waardebepaling en het gebruik van munten bij handelstransacties in Malabar. Kopieën
1732
1 band
11310
Kopie-memorie van Adriaan Maten, aftredend commandeur van Malabar, aan zijn opvolger Julius Valentijn Stein van Gollonesse
1735
1 band
11311
Kopie-bijlagen behorend bij het rapport van Wouter Hendricx, commissaris over Malabar
1735
1 band
11312
Staten ter controle van de originele en de kopie-negotieboeken en grootboeken van het kantoor in Cochin, over de jaren 1742-1763
1767
1 band
11313
Kopie-memorie van Reinerus Siersma, aftredend commandeur van Malabar, aan zijn opvolger C. Stevens
1748
1 band
---
`Malabaars woordenboek van rijken, landen, steden etc.'
z.d
 
Op de rug staat vermeld: `Per Sara Jacoba'. Blijkens een aantekening op de rug heeft de band deel uitgemaakt van het archief van de kamer Zeeland