De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.23   Surat
11314
Stukken betreffende de beschuldigingen tegen Gelmer Vosburgh, oud-directeur van Surat. Kopieën
1689 - 1695
1 band
11315
Missive van een Aziatische koopman in Surat aan Johannes Bacherus, oud-ambassadeur bij keizer Aurangzeb en tweede in de commissie van Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein
1690
1 stuk
11316
Kopie-secrete notulen van Hendrik Zwaardecroon, directeur van Surat, Joan Grootenhuys, administrateur, en Jean Diodati, independent-fiscaal, betreffende hun onderhandelingen met het hof van de groot-mogol
1700
1 band
11317
Dagregister van het schip Beverwijk op de rede van Surat
1703 - 1704
1 band
11318
Kopie-dagregister van het schip Drie Kronen, dat deel uitmaakt van de vloot onder bevel van Meyndert de Boer, op de rede van Surat
1704 sep. 6 - 1705 apr. 6
1 band
11319
Stukken betreffende het proces door Abraham Cornelis de la Haye, oud-fiscaal in Surat, gevoerd tegen Willem van der Laan, oud-pakhuismeester in Surat, 1741-1742. Met kopie, 1756
11320
Dagregister van het schip Ellemeet, dat deel uitmaakt van de vloot onder bevel van Meyndert de Boer en Willem Six
1705 - 1706
1 band
Betreft moeilijkheden tussen de VOC en kooplieden uit Surat
11321
Kopie-staat van de uitgaven op de hofreis naar de groot-mogol in 1710-1713 voor Joan Josua Ketelaar, en van de geschenken van de VOC aan dit hof
1716
1 band
11322
Stukken betreffende de nagelaten boedel van Abraham Wijns, oud-directeur van Surat. Kopieën
1728
1 band
11323
Bijlagen, behorend bij het commentaar van Jan Schreuder, directeur van Surat, op de missiven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden
1742 - 1745
1 band
11324
Memorie van Christiaan Lodewijk Senff, opperkoopman, betreffende de zaak van Willem van der Laan, oud-pakhuismeester in Surat. Met bijlagen. Gedeeltelijk kopieën
1752
1 band
11325
Verweerschrift betreffende de klachten over Willem van der Laan, oud-pakhuismeester in Surat
1752
1 stuk
11326
Extract-missiven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden over de jaren 1742-1747 betreffende Surat, met commentaar hierop van Jan Schreuder, directeur van Surat
1756
1 band
11327
Stukken betreffende het proces van de fiscaal in Surat tegen de deserteur Johan Hapke van Coxhaven en anderen
1759
1 band
11328
Kopie-memorie van Louis Taillefert, aftredend directeur van Surat, aan de opperkoopman Jan Drabbe
1760
1 band
11329
Kopie-bijlagen behorende bij de memorie van overgave van Louis Taillefert, aftredend directeur van Surat
1760
1 band
11330
Stukken betreffende het proces van de fiscaal van Surat tegen Franciscus Angelie
1761
1 band