De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.25   Kaap de Goede Hoop
11332
Lijst van alle aangekomen en uitgevaren Europese schepen in Kaap de Goede Hoop in de periode 1701 maart 24 - 1702 maart 15
1702
1 stuk
11333
Kopie-memorie en begroting van de onkosten van de fortificatiewerken in Kaap de Goede Hoop, met plattegrond van het kasteel
1723
1 band
11334
Missive van J.A. van Middelkoop aan de Heren XVII betreffende zijn benoeming tot assistent aan Kaap de Goede Hoop
1782
1 stuk
11335
Extract-notulen van de kamer Zeeland, bevattende een afwijzing van het verzoek van enige vrijburgers van Kaap de Goede Hoop om een proef te nemen met de vervaardiging van wollen stoffen aldaar
1783
1 stuk