De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.c   Uitrusting van de vloot van Wybrand van Warwyck
11348
Obligatie ten laste van de kamer Rotterdam voor 66.000 gulden, in verband met de uitrusting van de vloot van Wybrand van Warwyck
1602
1 stuk
11349
Kopie-rekeningen van de kamer Zeeland betreffende de vloot van veertien schepen onder bevel van Wybrand van Warwyck. Met bijlagen
1605 - 1612
1 band en 1 omslag
11350
Memorie betreffende een te grote uitdeling aan de participanten in de uitreding van de veertien schepen onder bevel van Wybrand van Warwyck
z.d
1 stuk