De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.d   Equipagemeester
11351
Missive van Isaak du Bois, equipagemeester van de kamer Amsterdam, aan de equipagemeester van de kamer Zeeland
1720
1 stuk
11352
Missiven van de VOC-correspondent in Lissabon aan de equipagemeester van de kamer Zeeland
1726
2 stukken