De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.e   Bouw en uitrusting van de schepen
11353
Liquidatierekeningen tussen de verschillende kamers betreffende de equipage
1622
2 stukken
11354
Minuut- en kopie-aantekeningen betreffende bezuinigingen op de equipage. Met bijlage
[c. 1650]
3 stukken
11355
Extract-resolutie van de Raad ter Admiraliteit in Zeeland betreffende het uitrusten van een schip voor de kamer Zeeland
1763 mei 7
1 stuk
11356
Stukken betreffende de aanbouw van schepen
1769 - 1778
4 stukken
11357
Rapport van de commissie van de thesaurie betreffende het te betalen aandeel van de kamer Zeeland in de uitrusting van de schepen. Met bijlagen
1783
1 omslag