De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.f   Gereedschappen en gebruiksvoorwerpen
11358
Rekeningen van Hans Uytwas betreffende aan de kamer Zeeland geleverd kuiperswerk
1612 - 1613
3 stukken
11359
Instructie voor het gebruik van de brandspuiten op de schepen. Gedrukt
[c. 1680]
1 stuk
11360
Journaal van de opzichter van het `waterwerk' op het schip Carthago, tijdens de reis van de Republiek naar Batavia
1695 juli 7 - okt. 22
1 stuk
Het waterwerk was een destilleerapparaat ter vervaardiging van drinkwater uit zeewater
11361
Kwitanties betreffende de vervaardiging en levering van kaarten en gereedschap
1705 - 1719
1 omslag
11362
Missive van de kamer Zeeland aan haar gedeputeerden in de vergadering van de Heren XVII betreffende de werking van een aantal machines, meegegeven met het schip Westkappelle. Met bijlage
1733
2 stukken
11363
Stukken betreffende het geschil tussen de kamer Zeeland en de commissie voor de visitatie van de boeken over de inkoop van te dure masten in de periode 1737-1739
1740
2 stukken
11364
Missive van Johannes la Rivière, baas-kuiper, betreffende het maken van vaatwerk van gekloofd hout
1777
1 stuk
11365
Instructie voor de kuiper van de kamer Zeeland
z.d
1 stuk