De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.g   Bevoorrading
11366
Overeenkomst gesloten tussen Jacob Outermans en de kamer Zeeland betreffende het leveren van azijn aan de kamer
1757
1 stuk
11367
Concept-akte van aanbesteding van de levering van 483 ossen
1757
2 stukken
11368
Rekest van de bierbrouwers in de drie stemhebbende steden van Walcheren aan de kamer Zeeland betreffende verlenging van de prijsverhoging van het bier. Met bijlage
1770
1 stuk
11369
Aantekening betreffende in VOC-schepen geladen bier
1777 - 1780
2 stukken
11370
Lijsten van alle broodbakkers in Middelburg, met vermelding van hun woonplaatsen
1787 - 1790
3 stukken