De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.i   Personeel
11389
Reglement van de Heren XVII betreffende de gages van zeevarenden en militairen
1692
1 stuk
11390
Reglementen betreffende de door de VOC-dienaren uit Indië mee te nemen bagage
1697 - 1742
2 stukken
11391
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de eed van zuivering van de VOC-dienaren, en een kopie-eedformulier voor de equipagemeester van de kamer Zeeland
1713
2 stukken
11392
Akte van beëdiging door burgemeesters en schepenen van Middelburg van Michiel Landsheer, onderequipagemeester van de kamer Zeeland
1725
1 stuk
11393
Rekesten van de kamer Zeeland betreffende de gages en nalatenschappen van VOC-dienaren die in handen zijn gesteld van het departement van de equipage. Met bijlagen
1735 - 1771
5 stukken
11394
Verklaringen van bemanningsleden van het schip Gustaaf Willem en een loodsman van de kamer Zeeland dat Roelof van Sanden, onderstuurman van voornoemd schip, door een mankement aan zijn rechterbeen niet goed kan functioneren
1755
2 stukken
11395
Concept-resoluties van de kamer Zeeland betreffende het aanstellen van zeeofficieren
[c. 1757]
2 stukken
11396
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende het verbod tot het hakken van brandhout op het dek
1757 mrt. 21
1 stuk
11397
Artikelbrief van de VOC van 1742 september 4, met gewaarmerkte verklaringen van baljuw en burgemeesters van Middelburg over het voorlezen van deze brief aan in VOC-dienst naar Indië vertrekkende officieren en zeevolk en de eed van trouw daarop door hen afgelegd
1766 - 1794
1 band
11398
Lijst van personen die met het schip Willem Frederik voor de kamer Zeeland naar de Republiek terugkeren en wier scheepskisten op last van gecommitteerden van de Hoge Regering zijn genummerd, gemeten en van een brandmerk zijn voorzien
1777
1 stuk
11399
Paspoort van de regering van de stad Middelburg voor Jan Sierevelt, kapitein op het schip Slot ter Hoge
1784
1 charter
11400
Lijst van namen van VOC-dienaren en hun gemachtigden in verband met geblokkeerde en gedeblokkeerde gelden
1786 - 1793
1 band
11401
Lijst van dienaren die zijn aangesteld bij de departementen van koopmanschappen en van de equipage van de kamer Zeeland
[c. 1787]
1 stuk
11402
Lijsten van aanbeveling opgesteld door bewindhebbers van de kamer Zeeland voor de aanstelling als zeeofficier of in een ander ambt
1788 - 1789
2 stukken
11403
Processtukken betreffende de zaak van VOC-dienaren op het retourschip Barbestein die van fraude zijn beschuldigd
1789
4 stukken
11404
Lijst van daggelden uitgekeerd aan het personeel van de werf
z.d
1 stuk
11405
Artikelbrief voor de zeevarenden in dienst van de VOC
z.d
1 stuk
11406
Concept-reglement voor de officieren aan boord van de VOC-schepen
z.d
1 stuk