De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.j   Resoluties, dagregisters, rapporten en scheepsjournalen
11407
Resoluties genomen op het schip Zalm tijdens de reis van Batavia naar Taiwan
1649 juli 11 - nov. 16
1 omslag
11408
Resoluties en dagregister van het schip Verenigde Provinciën tijdens de reis van Batavia naar de Republiek
1655 - 1656
1 band
11409
Dagregister van Mattheus van den Broeck, admiraal van de retourvloot, betreffende zijn verblijf aan Kaap de Goede Hoop als commissaris, en van zijn terugreis van de Kaap naar de Republiek aan boord van het schip Hollandse Tuin
1670
1 band
Bevat slechts een fragment
11410
Extract-dagregister gehouden op het schip Baarzande, tijdens de reis van Kaap de Goede Hoop naar Ceylon, waarbij het schip schipbreuk leed op de kust van Portugees Oost-Afrika
1711 - 1712
1 band
11411
Kopie-resoluties van de brede raad van het retourschip Valkenisse onder bevel van commandeur Joseph Looten
1720 - 1721
1 katern
Bevat slechts een fragment
11412
Missive van Cornelis Gerritsz. Verloren Arbeyt op het schip Delfshaven in Sierra Leone, aan de kamer Zeeland. Met bijlage
1628
2 stukken
11413
Memorie in de vorm van een reglement overgegeven door Joannes van Steeland, commandeur van de retourvloot, aan de gezaghebber Willem Helot en de Raad van Politie in Kaap de Goede Hoop
1713
1 stuk
11414
Kopie-missive van Jacob Christiaan Pielat op het schip Duinbeek, varende in de buurt van de Hitland-eilanden, aan de kamer Zeeland, betreffende zijn reis van Batavia naar de Republiek
1735
1 stuk
11415
Missive van Joris de Witte van Schooten, admiraal van de retourvloot, aan boord van het schip Hillegom, aan de Heren XVII en de kamer Zeeland. Met bijlagen
1735
1 band
11416
Rapport van de commandeur van de retourvloot en gewezen opperequipagemeester in Batavia betreffende zijn terugreis naar de Republiek met het schip Duinenburg. Met bijlage
1765
3 stukken
11417
Kopie-journaal gehouden op het schip Zeewijk tijdens de reis van de Republiek naar Batavia, met het relaas van de schipbreuk bij het onbekende Zuidland
1726 nov. 7 - 1728 apr. 28
1 band
11418-11422
Journalen gehouden op schepen, uitgevaren voor de kamer Zeeland, tijdens de reis van de Republiek naar Ceylon
1764 - 1773
5 delen
11418
Westerveld,
1764 - 1765
 
11419
Vlietlust.
1765
 
11420
Admiraal de Ruyter
1767
 
11421
Borssele
1770 - 1771
 
11422
Oud Haarlem
1772 - 1773
 
11423
Kopie-journaal van de schepen Bosschenhove en Liefde, die in de Straat Bangka hebben gekruist
1767
1 stuk
11424-11428
Journalen gehouden op schepen, uitgevaren voor de kamer Zeeland, tijdens de reis van de Republiek naar Ceylon
1784 - 1790
5 stukken
11424
Stavenisse
1784
 
11425
Veere
1786 - 1787
 
11426
Zeeland
1786
 
11427
Gouverneur - Generaal de Klerk
1788
 
11428
Unie
1790
 
11429-11431
Journalen gehouden op schepen, uitgevaren voor de kamer Zeeland, tijdens de reis van de Republiek naar Kaap de Goede Hoop
1789 - 1791
3 stukken
11429
Goede Trouw
1789 - 1790
 
11430
Unie
1790
 
11431
Zwaan
1791
 
11432-11438
Journalen gehouden op schepen, uitgevaren voor de kamer Zeeland, tijdens de reis van de Republiek naar Kaap de Goede Hoop
1790 - 1793
7 banden
11432
IJstroom
1790 - 1791
 
11433
Pollux
1791 - 1792
 
11434
Vrouwe Maria Cornelia
1791
 
11435
Vlijt
1792
 
11436
Surseance
1793
 
11437
Mentor
1793
 
11438
Star
1793
 
11439
Journaal gehouden op het schip Pollux, uitgevaren voor de kamer Zeeland, tijdens de reis van de Republiek naar Batavia
1791 - 1792
1 stuk