De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.k   Gezondheidstoestand op de schepen
11440
Stukken betreffende het toepassen van spiritus tegen scheurbuik en waterzucht op de retourreis
1733 - 1735
1 omslag
11441-11443
Journalen van scheepschirurgijns over de ziektegevallen op schepen tijdens de reis van de Republiek naar Ceylon
1764 - 1773
3 stukken
11441
Vlietlust
1764 - 1765
 
11442
Westerveld
1764 - 1765
 
11443
Oud Haarlem
1772 - 1773
 
11444
Journaal van de chirurgijn Carel Frederik Sacket aan boord van het schip Borssele tijdens de reis van de Republiek naar Ceylon
1770 - 1771
1 band
11445
Memorie van professor Salomon de Monchy betreffende de ziekten op de VOC-schepen en de middelen om deze te voorkomen
1772
1 stuk
11446
Minuut-rapport van de commissie van de equipage betreffende de plunjekisten van personen die aan besmettelijke ziekten zijn gestorven
1776
1 stuk
11447
Journaal van de chirurgijn op het schip Zeeland tijdens de reis van de Republiek naar Ceylon over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1786
1 stuk
11448
Journaal van de chirurgijn op het schip Veere tijdens de reis van de Republiek naar Ceylon over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1786 - 1787
1 stuk
11449
Lijst van medicamenten voor een pakketboot voor de heen-en terugreis tussen de Republiek en Batavia. Gedrukt
1789
1 stuk
11450
Instructie van de gedeputeerden over de Oostindische zaken van de classis Walcheren voor de ziekentroosters in dienst van de kamer Zeeland. Gedrukt
z.d
1 stuk