De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.l   Koop, huur en bevrachting
11451
Akte van transport van het schip St. Jan voor de kamer Zeeland
1646
1 stuk
11452
Eigendomsakte, uitgegeven door gouverneur-generaal en raden voor het VOC-schip Concordia
1707
1 stuk
11453
Huurcelen voor de kamer Zeeland van de schepen Nieuwe Jonge Spruit en Koning David, met begeleidende missive van M. Landsheer
1731
3 stukken
11454
Kopie-contract van bevrachting van het schip L'Active, eigendom van de reder Feray in Le Havre, gehuurd door de VOC voor troepenvervoer naar Kaap de Goede Hoop
1781
1 stuk
11455
Koopbrief voor Joseph Michot in Brugge van het schip De Twee Gezusters van Brugge, dat eerder onder de Noorse vlag voer
1781
1 stuk
11456
Kopie-contract van bevrachting van het schip Dolfijn, gesloten tussen Adriaan Arend Titsingh in naam van de VOC en Honoré Roux van Ostende, schipper, ten overstaan van notaris Pieter Galenus in Amsterdam
1782
1 stuk
11457
Stukken betreffende de koop door de kamer Zeeland van het schip Erbprinz Friedrich, eigendom van Hendrik Dultz in Altona
1784
1 omslag
11458
Stukken betreffende het door de Engelsen buitgemaakt VOC-schip Parel en de verkoop hiervan door de Engelse kooplieden Charles en Edward Hague aan de Middelburgse kooplieden Johannes Louyssen en Zoon en de doorverkoping door hen aan de kamer Zeeland
1782 - 1784
5 stukken
11459
Contract van bevrachting van het schip Oudenaarde, eigendom van de gebroeders Tak, gesloten in Middelburg tussen de kamer Zeeland en Jan Tak & Co., kooplieden in Middelburg
1784
1 stuk
11460
Stukken betreffende de aankoop van het Deense schip Bolwig, liggende in Oostende, door de kamer Zeeland
1784
2 stukken
11461
Stukken betreffende het proces tussen de VOC en de gravin de Clonard over de huur van het schip Le Fier voor het vervoer van troepen van het regiment De Meuron naar Kaap de Goede Hoop
1784 - 1786
1 omslag
11462
Rekeningen van goederen en gage verstrekt ten behoeve van het door de VOC gehuurde schip Jonge Frank
1787
2 stukken
11463
Contract van bevrachting van het door de VOC gehuurde schip Jonge Bonifacius
1794
1 stuk