De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.m   Lossen en visitatie van de schepen
11464
Stukken betreffende het lossen van het retourschip Wapen van Zeeland door schippers in Vlissingen
1618
7 stukken
11465
Stukken betreffende de visitatie van het retourschip Hillegonda
1731
3 stukken
11466
Stukken betreffende het geschil tussen de kamer Zeeland en het schippersgilde in Middelburg over het lossen van schepen. Met kopie-bijlagen
1775 - 1782
1 omslag