De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.n   Gestolen en clandestiene goederen
11467
Getuigenverklaringen, opgemaakt op verzoek van de bewindhebbers van de kamer Zeeland betreffende het clandestien lossen van goederen door de scheepsofficieren van de VOC-schepen Wolphaartsdijk en Steenhoven
1730
1 omslag
11468
Extract uit een artikelbrief betreffende het lichten van gesmokkelde goederen uit VOC-schepen
1742
1 stuk
11469
Bekendmaking betreffende de op te leggen straffen bij het ontvreemden van VOC-goederen op de schepen. Gedrukt
z.d
1 stuk