De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.o   Dokken en vaargeulen
11470
Kopie-overeenkomst gesloten tussen de kamer Zeeland en het schippersgilde in Middelburg betreffende de kosten van het vletten van de schepen
1657
1 stuk
11471
Overeenkomst gesloten tussen de kamer Zeeland en de regering van Middelburg over het gebruik van het dok
1667
1 stuk
11472
Overeenkomst gesloten tussen de kamer Zeeland en de regering van Middelburg over het gebruik van het dok
1667
1 stuk
11473
Kopie-overeenkomst gesloten tussen de kamer Zeeland en de regering van Middelburg over het uitdiepen van het dok
1694
1 stuk
11474
Overeenkomst gesloten tussen de kamer Zeeland en de regering van Middelburg over het uitdiepen van de dokken
1707
1 stuk
11475
Overeenkomst gesloten tussen de kamer Zeeland en de thesauriers van Middelburg betreffende het verlengen van de trekdijk bij het kasteel Rammekens. Met bijlagen
1717
1 omslag
Bevat ook kaarten, bestek en een rekening
11476
Extract-resolutie van gecommitteerde raden van Zeeland betreffende het plaatsen van een baken aan het noordeinde van de Westkapelse dijk
1731
1 stuk
11477
Concept-resolutie van de kamer Zeeland betreffende het leggen van tonnen in de zeegaten bij Walcheren
1731
1 stuk
11478
Extract-resolutie van de gecommitteerde raden van Zeeland betreffende het leggen van tonnen in de Deurloo en het Veerse Gat
1736
2 stukken
11479
Octrooi verleend door de Staten van Zeeland aan de VOC betreffende het heffen van tonnegeld op de zeegaten bij Walcheren
1783
1 charter