De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.p   Kustbeschrijvingen en zeilaanwijzingen
11480
Beschrijving van de Afrikaanse oostkust en de nabijgelegen eilanden in de Indische Oceaan
[c. eind 16e eeuw]
1 stuk
11481
Zeilorder voor de schepen varend van Borneo naar de Molukken
[c. 1600]
1 stuk
11482
Kustbeschrijvingen en zeilaanwijzingen voor de vaart naar Taiwan, de Pescadores en de Chinese kust
[c. 1e helft 17e eeuw]
1 stuk
11483
Missive van Jan de Heere, aan boord van het schip Maria Adriana op de rede van Kaap de Goede Hoop, aan de kamer Zeeland, betreffende het uitstekende drinkwater op het eiland San Tiago
1731
1 stuk
11484
Missive van Jurriaan Verburg aan gouverneur-generaal Jacob Mossel, betreffende een verslag van het opnemen van Straat Bangka. Gedrukt
1761
1 stuk
11485
Aantekening van A.E. van Braam Houckgeest betreffende de kartering van de eilanden op de Chinese kust bij de monding van de rivier van Kanton. Gedrukt
1772
1 stuk
11486
Missive van schipper Gerrit ten Sonder aan Joachim van Plettenberg, gouverneur van Kaap de Goede Hoop, betreffende de gesteldheid van Rio Delagoa. Gedrukt
1773
1 stuk
11487
Beschrijving behorend bij de nieuwe paskaart van de kuststrook van Oostende tot de hoek van Schouwen, in het bijzonder van de Deurloo en het Veerse Gat. Gedrukt
1775
2 stukken
In tweevoud. Beide stukken ontbreken
11488
Instructies voor het binnenzeilen van het Nieuwe Landsdiep van Texel. Gedrukt
1779
1 stuk
11489
Beschrijving van de tonnen, liggend voor en in de Deurloo bij Walcheren, zoals die te vinden zijn op de nieuwe paskaart uitgegeven door Johannes van Keulen
z.d
1 stuk