De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.q   Schipbreuk, berging en reparaties
11490
Besluit van het stadsbestuur van Middelburg bestemd voor de kamer Zeeland betreffende de handelswijze bij het lichten van het wrak van het verbrande schip Westfriesland. Kopie
1623
1 stuk
11491
Stukken betreffende de schipbreuk van het schip Zandenburg en de plunderingen door het scheepsvolk tijdens de schipbreuk
1721
1 omslag
11492
Stukken betreffende de schipbreuk en de berging van de goederen van het schip Zandenburg
1721
2 stukken
11493
Kopie-overeenkomst gesloten tussen de kamer Zeeland en John Lethbridge, duiker in Newton Abbot in Devonshire, betreffende het lichten van goederen uit het schip Slot ter Hoge, dat vergaan is bij het eiland Porto Santo. Met bijlage
1725
2 stukken
Het betreft hier een vertaling
11494
Overeenkomst gesloten tussen de kamer Zeeland en kapitein James Bochel van Duinkerken betreffende de berging van de goederen uit het verongelukte schip Luchtenburg
1728
1 stuk
11495
Stukken betreffende de schipbreuk van het schip Adelaar nabij een eilandje ten noordwesten van Schotland en het proces hierover gevoerd in Engeland
1728 - 1735
1 band
11496
Concept-rapport betreffende het vertuien van de schepen aan Kaap de Goede Hoop
1729
1 stuk
Een schip vertuien is het tussen twee ver uiteen liggende ankers vastleggen
11497
Stukken betreffende de schipbreuk van de schepen 't Vliegende Hart en Anna Catherina op de Zuidnederlandse kust en het bergen van de lading
1735 - 1736
1 band
11498
Overeenkomst gesloten tussen de kamer Zeeland en kapitein William Evans betreffende de berging van het verongelukte schip 't Vliegende Hart
1736
1 stuk
11499
Memorie betreffende de schipbreuk van het schip Cornelia
1740
1 stuk
11500
Stukken betreffende het particuliere schip Patiente Galeij, aangevaren door het VOC-schip Herstelder
1745
4 stukken
11501
Missiven van Jan Gildemeester, correspondent van de VOC in Lissabon, en van C. Bosc de la Calmette, gezant van de Staten-Generaal aldaar, betreffende de ontvangst van in Moçambique gedeponeerde gelden, afkomstig van het daar verongelukte VOC-schip Bredenhof. Met bijlagen
1757
4 stukken
11502
Missiven van Jan Gildemeester, correspondent van de VOC in Lissabon, aan de kamer Zeeland betreffende zijn onderhandelingen over de in Moçambique gedeponeerde gelden van het verongelukte VOC-schip Bredenhof. Met bijlagen
1758
1 omslag
11503
Getuigenverklaringen van leden van de bemanning van het schip Erfprins, uitgevaren voor de kamer Delft, betreffende de schipbreuk van dit schip in het Nauw van Calais
1758
2 stukken
11504
Verklaring van timmerman W.T. Block betreffende aanmerkingen van de kamer Zeeland op reparaties door hem uitgevoerd aan de schepen Liefde en Keukenhof
1759
1 stuk
11505
Getuigenverklaringen van bemanningsleden van het schip Wildrijk afgelegd voor notaris Frederik Boese in Amsterdam, betreffende het verlies van de schuit van het schip Liefde bij Kaap de Goede Hoop
1759
1 stuk
11506
Stukken betreffende de schipbreuk van het schip Breslau op de Franse kust in het Kanaal tijdens de reis van Kanton naar de Republiek
1785
1 omslag
11507
Stukken betreffende de schipbreuk van het schip Bredenhof
1794
2 stukken