De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.r   Konvooiering
11508
Kopie-verklaring van de ontvanger-generaal van Zeeland aan de Raad ter Admiraliteit aldaar betreffende een schuld van de Westindische Compagnie wegens de konvooigelden van ingekomen schepen
[c. 1628]
1 stuk
11509
Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende de onkosten van de uitrusting door de Admiraliteit in Zeeland van een oorlogsschip voor konvooiering van de retourvloot van de VOC
1713 mei 5
1 stuk
11510
Bevelschrift van de Heren XVII voor de gezaghebbers van twee hoekers bestemd om te kruisen in afwachting van de retourvloot
1731
1 stuk