De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.s   Oorlogszaken
11511
Akte van interdictie naar aanleiding van de oorlogsverklaring van Frankrijk, waarbij aan de VOC-schepen wordt verboden andere dan Franse schepen aan te vallen. Met bijlage
1689
2 stukken
11512
Stukken betreffende de oorlog tussen de Republiek en Frankrijk en het verbod voor de VOC-schepen om andere dan Franse schepen aan te vallen
1702
2 stukken
11512 I
.Bevelschrift van de Heren XVII voor de gezaghebbers van het schip Zuiddorp betreffende het passeren van de linie bij de bocht van Guinea
1707 apr. 28
1 stuk
11513
Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende orders van de prins van Oranje in diens functie van admiraal-generaal van de Unie over de zending van schepen naar Indië
1782 dec. 16
1 stuk