De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.t   Verhouding van de kamer Zeeland tot de Admiraliteit
11514
Stukken betreffende de afrekening tussen de VOC en colleges ter Admiraliteit over buitgemaakte schepen
1636 - 1637
6 stukken
11515
Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende het uitrusten van een oorlogsschip door het college ter Admiraliteit in Zeeland voor de VOC
1713 mei 9
1 stuk
11516
Overeenkomst gesloten tussen het college ter Admiraliteit van Zeeland en de bewindhebbers van de kamer Zeeland betreffende het in dienst nemen door de Admiraliteit van enige troepen van de VOC
1793
1 stuk