De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.u   Confiscaties van VOC-schepen
11517
Sententie van het Hoge Hof van de Admiraliteit in Engeland betreffende de confiscatie van het VOC-schip Dolfijn
1654
1 stuk
Het betreft hier een vertaling
11518
Stukken betreffende de schade geleden door de confiscatie van het VOC-schip Suikermolen in Bergen in Noorwegen, op bevel van de koning van Denemarken
1722
5 stukken