De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.v   Algerijnse zeerovers
11519
Stukken betreffende het kapen door Algerijnse zeerovers van de schepen Purmerlust en Ter Horst, omdat zij niet in bezit zijn van Algerijnse passen
1730
1 omslag
11520
Stukken betreffende het kapen door Algerijnse zeerovers van de schepen Purmerlust en Ter Horst, die door nalatigheid van de kamer Amsterdam niet zijn voorzien van paspoorten
1730
1 omslag
11521
[Vervallen]
11522
Kopie-missive van de kamer Amsterdam aan de Staten-Generaal betreffende het niet meegeven van Algerijnse passen aan de schepen Purmerlust en Ter Horst
1730 sep. 22
1 stuk
11522 I
Kopie-bijlage bij het verbaal van kapitein Cornelis Schrijver, commandant van oorlogsschepen die op weg zijn naar Algiers, betreffende de verplichting VOC-schepen van Algerijnse passen te voorzien
1731
1 stuk
11523
Plakkaat van de Staten-Generaal van 1727 januari 4 betreffende de paspoorten voor schepen te gebruiken bij ontmoetingen met Algerijnse schepen. Gedrukt
1787 jan. 4
1 stuk