De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.w   Muiterij
11524
Kopie-missive van de Franse commandant van Cayenne aan de hertog van Choiseul betreffende de aankomst in Cayenne van het muitende VOC-schip Nijenborg
1763 okt. 14
1 stuk
11525
Getuigenverklaring ten overstaan van notaris Jacob van de Kreke in Middelburg van leden van de bemanning van het schip Josephus de Tweede betreffende de muiterij op een Frans schip bij Kaap de Goede Hoop
1786
1 stuk