De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.x   De `Cinque Ports' in Dorset
11526
Verordening van de hertog van Dorset betreffende het binnenvaren van de `Cinque Ports'
1752
1 stuk
11527
Lijst van de leden van het genootschap van de `Pilots of the Cinque Ports' in Dover, met vermelding van hun leeftijd en verblijfplaats
1752
1 stuk