De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.1   Departement van de equipage

Deel II/K.1.y   Scheepsdoos
11528
Lijsten van aan de schepen meegegeven orders en instructies, zeilaanwijzingen en seinbrieven, met voorbeelden van deze stukken. Gedrukt
1651 - 1794
2 pakken
11529
Kopie-instructie voor het oorlogsschip Ter Meer betreffende seinen, met lijsten van goederen en proviand van het schip Koning David
1731
3 stukken
11530
Stukken betreffende het voeren van de wimpel door VOC-schepen. Gedrukt
1737
2 stukken