De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.2   Soldijkantoor

Deel II/K.2.a   Resoluties
11531
Aantekening betreffende resoluties van de kamer Zeeland over het liquidatie- en soldijkantoor
1781 - 1791
1 stuk