De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.2   Soldijkantoor

Deel II/K.2.b   Ingekomen stukken
11532
Missive van Dirk van der Lee op de secretarie in Batavia aan de kamer Zeeland betreffende een zending van soldijboeken naar de Republiek
1724
1 stuk
11533
Missive van W. van Wel aan de kamer Zeeland
1628
1 stuk
Het betreft hier een begeleidende missive bij naar de Republiek gezonden soldijboeken, die niet bewaard zijn gebleven