De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.2   Soldijkantoor

Deel II/K.2.d   Stukken betreffende nalatenschappen
13308
Stukken betreffende nalatenschappen en testamenten
1617 - 1786
1 pak
13309
Kopie-missive van Hans Putmans en Govert Pietersz. Sael aan François Granier in Middelburg betreffende de nalatenschap van diens broer Jan. Met bijlage
1627
2 stukken
---
Missive van Zacharias Rooden, bewindhebber van de kamer Amsterdam, aan de kamer Zeeland betreffende nalatenschappen van VOC-dienaren
1645
 
13310
Kopie-rekest van de Heren XVII aan de Staten-Generaal betreffende de invoering van het recht van successie ab intestato in Indië. Met kopie-bijlagen
[c. 1660]
1 stuk
13311
Rekest van Jacob Wouters aan de Staten-Generaal in een zaak van successie ab intestato. Gedrukt
[c. 1698]
1 stuk
13312
Stukken betreffende de boedelscheiding van Elisabeth de Vroede, weduwe van Jan de Witt. Met bijlagen
1739 - 1740
1 omslag
13313
Overeenkomst gesloten tussen een aantal functionarissen van de stad Middelburg en van de kamer Zeeland betreffende het instellen van een zogenoemde `weduwenbeurs', een fonds waaruit weduwenpensioenen zullen worden uitgekeerd. Gedrukt
1751
1 stuk
13314
Memories betreffende insolvente boedels, gezonden aan de kamer Zeeland
1754
1 band
Bevat ook een missive van gouverneur-generaal en raden aan de kamer Zeeland, 1755 januari 20