De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.2   Soldijkantoor

Deel II/K.2.e   Afzonderlijk gehouden stukken betreffende gages van VOC-dienaren
13315
Obligatie ten laste van Samuel Lecat van Antwerpen voor dertig ponden vlaams, als zijnde een restitutie van ontvangen gage
1606
1 stuk
13316
Memorie van uitbetalingen door de kamer Zeeland aan VOC-dienaren die als passagiers op VOC-schepen van het Zuidland naar de Republiek zijn teruggekeerd
1617
1 stuk
13317
Akte van borgstelling door Pieter Cornelis Cock voor de ziekentrooster Jasper Stevens
1624
1 stuk
13318
Akte verleden voor de schepenen van Batavia, waarin Jacob Jacobsz. Houtendol, burger van Batavia, de bewindhebbers van de kamer Zeeland machtigt tot het ontvangen van gelden en goederen
1627
1 stuk
13319
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende het ontvangen van Indische gages in de Republiek
1662
1 stuk
13320
Nota betreffende pogingen van Bernard de Moor, oud-VOC-dienaar van de kamer Zeeland, om zijn schuldvordering op deze kamer te rechtvaardigen. Met bijlage. Kopie
1666
1 stuk
13321
`Soldijmemorieboek' van Indië, extracten van missiven van het hoofd van het generale soldijkantoor in Batavia aan de verschillende kantoren in Indië. Met kopie-antwoorden
1723 - 1726
1 band
13322
Rekest van Jacob van der Merel aan de kamer Zeeland om uit zijn tegoed aan Jan Walraven in Amsterdam een zekere geldsom uit te betalen
1737
1 stuk
13323
Kopie-schuldboek bevattende aantekeningen betreffende de op voorhand verstrekte gages aan VOC-dienaren op het schip Zeeuw van de kamer Zeeland op de reis van de Republiek naar Ceylon
1782 - 1784
1 band
13324
Aantekeningen van de soldijboekhouders van de kamer Zeeland op een agendapunt van de vergadering van de Heren XVII over het verlenen van premies aan VOC-dienaren die dienst doen op oorlogsschepen en daarop naar de Republiek repatriëren
1786
1 stuk
13324 I
Missive van J. Adami, boekhouder van het soldijkantoor in Amsterdam, aan D. de Visser, eerste soldijboekhouder in Middelburg, met het verzoek om inlichtingen over Teunis Stoffelse teneinde zijn rekening te kunnen afsluiten. Met bijlage
1786
2 stukken
13325
Stukken betreffende de uitbetaling van premies aan de bemanning van de ingehuurde particuliere schepen Jonge Frank en Onzekere. Met bijlagen
1718 - 1788
1 omslag
13326
Rekeningen van het militair depot in Vlissingen
1787 mei 31 - 1791 dec. 18
1 omslag
13327
Aantekening betreffende VOC-dienaren die met verscheidene gehuurde particuliere schepen naar de Republiek zijn gerepatrieerd
1788
1 band
13328
Akte van machtiging door Gerardus de Donker, oppertimmerman van de kamer Zeeland, voor Michiel Misser tot ontvangst van de gelden op een maandbrief ten behoeve van zijn zoon Dominicus de Donker
1789
1 stuk
13329
Akte van volmacht verleden in Kaap de Goede Hoop ten behoeve van J. Borkelmans, koopman in Middelburg, tot het ontvangen van het tegoed op de soldijrekening van de onderkoopman Lambregt van der Woord. Met bijlage
1790
2 stukken
13330
Lijst van door de dienaren van de kamer Zeeland gestelde borgtochten
1793
1 stuk