De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.3   Departement van de koopmanschappen

Deel II/K.3.a   Algemeen
13331
Notulen van het departement van de koopmanschappen. Met alfabetische index
1739 apr. 6 - 1793 mei 9
1 band
Achterin het register is een aantekening opgenomen van een lid van het Comité tot de zaken van de Oost-Indische handel en bezittingen, gedeputeerd naar het kantoor Middelburg, 1799 mei 9
13332
Kopieboek van uitgaande missiven van het departement van de koopmanschappen, na 1796 van gedeputeerden in Zeeland en functionarissen van de opeenvolgende bestuurscolleges over de overzeese bezittingen
1784 - 1806
1 band
13333-13336
Extract-resoluties van de Heren XVII betreffende het departement van de koopmanschappen van de kamer Zeeland. Met alfabetische index
1734 - 1794
4 banden
13333
1734 mrt. 2 - 1747 mrt. 14
 
13334
1747 aug. 30 - 1757 okt. 22
 
13335
1767 mrt. 23 - 1776 mrt. 29
 
13336
1776 okt. 21 - 1794 apr. 7
 
13337-13338
Rapporten, lijsten en aantekeningen betreffende het departement van de koopmanschappen
1781 - 1796
3 banden
13337
Betreffende zaken die door de Heren XVII moeten worden behandeld
1781 - 1795
2 banden
13338
Betreffende zaken die niet door de Heren XVII worden behandeld
1783 - 1796
1 band
13339
Rekeningenboek van het departement van de koopmanschappen betreffende betaalde pakhuishuren
1758 - 1795
1 band
13340
Alfabetische index op een van de `Groot' magazijnboeken
1790
1 stuk