De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.3   Departement van de koopmanschappen

Deel II/K.3.b   Lading en verscheping van produkten
13341
Cargalijsten van retourschepen. Gedrukt
1705 - 1794
6 stukken
13342
Factuur van goederen van het schip Concordia die zijn bestemd om tijdens de reis onder de matrozen en soldaten te worden verhandeld
1706
1 stuk
13343
Reglement voor de commissie tot de ontvangst en het lossen van retourschepen. Gedrukt
1727
1 stuk
13344
Stukken betreffende de lading van het verongelukte schip Woestduin
1779
1 omslag
13345
Verklaring dat bij het per schip overbrengen van een lading kaneel van Middelburg naar Hoorn en Enkhuizen schade is opgelopen
1783
1 stuk
13346
Verklaringen van `vrijluyden', garbuleurs en opzichters van de kamer Zeeland betreffende hun bevinding van door VOC-schepen aangevoerde lijnwaden, kaneel, thee en andere waren
1785 - 1788
9 stukken
Garbuleurs droegen zorg voor het lossen en sorteren van de aangevoerde specerijen
13347
Geleidebrieven voor verscheping van goederen naar de andere kamers
1786 - 1795
1 omslag
13348
Facturen van tussen de verschillende kamers verscheepte specerijen
1793 - 1795
1 omslag