De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.3   Departement van de koopmanschappen

Deel II/K.3.d   Prijzen
13375
Aantekening uit de resoluties van de Heren XVII betreffende de prijsnotering van de goederen op de algemene staat van de VOC
1684
1 stuk
13376
Aantekeningen betreffende in- en verkoopprijzen en verkochte hoeveelheden van de Indische goederen
1708 - 1747
1 band
13377
Lijsten van de leveranties, met de namen van de kopers en betaalde prijzen op de verkopingen van de kamer Zeeland
1724 - 1777
7 delen
13378
Stukken betreffende de inkoopprijzen en opbrengsten van de retouren
1751 - 1778
6 stukken
13379
Aantekeningen betreffende de prijzen van peper, kaneel en foelie over de periode 1698-1758
[c. 1758]
1 stuk
13380
Prijslijst van door de kamer Zeeland ingekochte goederen
1762
1 stuk
13381
Lijsten van de prijsverschillen van door de verschillende kamers ingekochte goederen
[c. 18e eeuw]
1 stuk