De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.3   Departement van de koopmanschappen

Deel II/K.3.e   Vrachtvervoer voor particulieren en verkoop van particuliere goederen
13382-13383
Register bevattende rekeningen van de verkoop van door VOC-dienaren naar de Republiek meegenomen particuliere goederen, waarvan het vervoer was toegestaan. Met bijlagen en alfabetische index op achternamen
1779 - 1791
2 banden
13382
1779 - 1787
 
13383
1787 - 1791
 
13384
Voorwaarden waarop de VOC aan particulieren toestaat om voor eigen rekening goederen in VOC-schepen te laden. Gedrukt
1791
1 katern
13385
Voorwaarden waarop de VOC aan particulieren toestaat om voor eigen rekening goederen in VOC-schepen te laden. Gedrukt
1791
1 katern
Gelijkluidend aan inv. nr. 13384
13386
Voorwaarden waarop de VOC particulieren toestaat om voor eigen rekening goederen in VOC-schepen te laden. Met bijlagen
1791 - 1795
5 stukken
13387
Akte van ontvangst van J.H. van Schmidt voor de kamer Zeeland betreffende enige goederen uit het VOC-retourschip Voorland
1794
1 stuk
13388
Bijlagen behorende bij het ontvang- en liquidatieboek van vervoer van koopwaren voor particulieren
1792 - 1795
1 omslag