De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.3   Departement van de koopmanschappen

Deel II/K.3.f   Veroverde goederen
13389
Lijst waarop de verdeling staat aangegeven van door de schepen Vlissingen en Dordrecht veroverde Portugese goederen
1606
2 stukken