De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.3   Departement van de koopmanschappen

Deel II/K.3.g   Uitdelingen van koopwaren aan participanten
13390
Aantekening betreffende het aandeel van de participanten in de uitdeling van kamfer en benzoë, met een waarde van 700.000 à 800.000 gulden
1624
1 stuk
13391
Aantekening betreffende het aandeel dat verschillende overheidspersonen toekomt bij de uitdeling van specerijen
z.d
1 stuk