De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.3   Departement van de koopmanschappen

Deel II/K.3.h   Pakhuis
13392
Aantekening betreffende weegschalen en gewichten die aan Balthasar Nolthenius zijn overgeleverd
1749
1 stuk
13393
Inventaris betreffende een taxatie van in het VOC-pakhuis opgeslagen `recognitie'-wijnen. Met bijlage
1781
2 stukken
13394
Aantekeningen betreffende goederen in voorraad
1785 - 1788
4 stukken
13395
Aantekeningen betreffende schade berokkend aan het Bangka-tin in het VOC-pakhuis door onachtzaamheid van het personeel, met vragen daarover
1786
3 stukken
13396
Reglement voor de opzichter van de VOC-pakhuizen in Middelburg
[c. 17e eeuw]
1 stuk
13397
Staten van onverkochte specerijen en andere goederen in het magazijn en op de werf van de kamer Zeeland
1788 - 1793
1 omslag