De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.3   Departement van de koopmanschappen

Deel II/K.3.i   Eisen
13398-13471
Kopie-eisen van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden betreffende uit Indië te zenden goederen. Met antwoorden van gouverneur-generaal en raden en opgave van door de Heren XVII gezonden goederen
1702 - 1792
74 banden
De jaartallen betreffen de jaren waarvoor de bestellingen zijn gedaan
13398
1702
 
13399
1703
 
13400
1704
 
13401
1705
 
13402
1706
 
13403
1707
 
13404
1708
 
13405
1709
 
13406
1710
 
Bevat ook een extract uit de eis van de Heren XVII voor Bengalen, 1709, met voorlopig antwoord van de directeur en raden van Bengalen
13407
1711
 
13408
1713
 
13409
1714
 
13410
1715
 
13411
1716
 
13412
1729. Met voorlopig antwoord
1729
 
13413
1737. Met bijlagen
1737
 
13414
1738. Met voorlopig antwoord
1738
 
13415
1738
 
13416
1740
 
Niet ondertekend
13417
1749
 
13418
1752
 
13419
1755
 
13420
1757
 
13421
1758. Met voorlopig antwoord
1758
 
13422
1758
 
13423
1759. Met voorlopig antwoord
1759
 
13424
1759
 
Met als bijlagen eisen voor Coromandel en Surat, 1759
13425
Eis voor Coromandel, 1759. Met antwoord van de gouverneur en raden van Coromandel
1759
 
13426
Eis voor Coromandel, 1760. Met antwoord van de gouverneur en raden van Coromandel
1760
 
13427
1760. Met voorlopig antwoord
1760
 
13428
1760
 
13429
1761. Met voorlopig antwoord
1761
 
13430
1761
 
13431
1762. Met voorlopig antwoord
1762
 
13432
1762
 
13433
1763. Met voorlopig antwoord
1763
 
13434
1763
 
13435
Eis voor Bengalen, 1763. Met antwoord van de directeur en raden van Bengalen
1763
 
13436
1764
 
13437
1765. Met voorlopig antwoord
1765
 
13438
1765
 
13439
1766. Met voorlopig en definitief antwoord
1766
 
13440
Eis voor Bengalen, 1766. Met antwoord van de directeur en raden van Bengalen
1766
 
13441
1767. Met voorlopig antwoord
1767
 
13442
1768. Met voorlopig antwoord
1768
 
Origineel en duplikaat, beide ondertekend door gouverneur-generaal en raden
13443
1768
 
13444
1769. Met voorlopig antwoord
1769
 
13445
1769. Met voorlopig en definitief antwoord
1769
 
13446
1770
 
13447
1772
 
13448
1773. Met voorlopig antwoord
1773
 
13449
1773
 
13450
1774
 
13451
1775. Met voorlopig en definitief antwoord
1775
 
13452
1775 - 1776. Met voorlopige en definitieve antwoorden
1775 - 1776
 
Gedeeltelijk duplikaten
13453
Eis voor Bengalen, 1776. Met antwoord van de directeur en raden van Bengalen
1776
 
13454
1777
 
13455
1777 - 1779. Met voorlopige en definitieve antwoorden
1777 - 1779
 
13456
1779
 
13457
1780. Met voorlopig antwoord
1780
 
13458
1780
 
13459
1781. Met voorlopig antwoord
1781
 
13460
1781. Met verbeterd voorlopig antwoord
1781
 
13461
1781
 
13462
1782. Met voorlopig antwoord
1782
 
13463
1782
 
13464
1788. Met voorlopig antwoord
1788
 
13465
1788
 
13466
1789
 
13467
1790. Met voorlopig antwoord
1790
 
13468
1790
 
13469
1791. Met voorlopig antwoord
1791
 
13470
1791
 
13471
1792
 
13472-13508
Eisen van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII betreffende uit de Republiek te zenden goederen. Gedeeltelijk kopieën
[c. 1625] - 1795
36 banden en 1 stuk
De jaartallen betreffen de jaren waarvoor de bestellingen zijn gedaan. Sommige banden bevatten ook afzonderlijke eisen van factorijen. De eisen van 1654-1668 bevatten geen antwoord van de Heren XVII. De eisen van 1654-1677 en na 1770 bevatten ook opgaven van in Batavia ontvangen goederen, alsmede een index op naam van de goederen. Vanaf 1783 met opgave van de verdeling van de eis over de verschillende kamers en antwoord van de Heren XVII
13472
Memorie van de geëiste goederen uit Indië
[c. 1625]
1 stuk
13473
1634 - 1663
 
13474
1654
 
13475
1655
 
Bevat ook een specificatie van de te veel en te weinig gezonden goederen
13476
1656
 
13477
1657
 
13478
1659 (Kaap de Goede Hoop)
1659
 
13479
1660 (Kaap de Goede Hoop)
1660
 
13480
1662
 
Bevat ook een specificatie van de te veel en te weinig gezonden goederen
13481
1663
 
Bevat ook een specificatie van de te veel en te weinig gezonden goederen
13482
1664
 
13483
1666
 
13484
1667
 
In tweevoud opgenomen, doch niet geheel gelijkluidend. Het eerste exemplaar betreft blijkbaar de provisionele aantekeningen betreffende de in Batavia ontvangen goederen
13485
1668
 
Bevat ook provisionele aantekeningen betreffende de in Batavia ontvangen goederen
13486
1668 - 1669
 
13487
1670
 
13488
1671
 
13489
1672 en 1674
 
13490
1675
 
13491
1676
 
13492
1676 - 1680
 
13493
1677
 
13494
1680 en 1683
 
Bevat ook afzonderlijke kopie-eisen van Ceylon voor 1682 en 1683 en kopie-eisen voor 1683 en 1684
13495
1681
 
13496
1685 en 1690
 
Bevat ook afzonderlijke kopie-eisen van Ceylon voor 1689
13497
1688
 
Bevat ook: - consumptierekeningen van verschillende VOC-schepen die in 1685 en 1686 zijn uitgelopen; - kassarekeningen van het kantoor van de generale ontvang, 1685-1686; - rollen van gekwalificeerde militaire VOC- dienaren in Indië van 1685 en 1686. Met alfabetische index op voornamen; - `actenboeken' van bevorderde VOC- dienaren, 1684-1687. Met alfabetische index op voornamen; - aantekeningen betreffende in Batavia aangekomen en uitgevaren schepen, 1686 december 1 - 1687 februari 28
13498
1692 - 1693 (behalve Ceylon)
1692 - 1693
 
Bevat ook: - aantekeningen betreffende in Batavia aangekomen en uitgevaren schepen, 1690 maart 1 - 1691 februari 28; - kopierekeningen van de verstrekte levensmiddelen en contanten aan de schepen die sedert 1690 maart 12 vanuit de Republiek in Indië zijn gekomen, 1690 mei 8 - 1691 maart 5; - opgave, gedaan in Batavia, van de maten van de schepen die voor de kamer Zeeland zijn uitgerust en van hun onderdelen, 1689 december en 1690 november 15; - missiven van de commandeur en raden van Kaap de Goede Hoop aan de Heren XVII, 1690 januari 31 - november 30. Met bijlagen; - `kassaboek', kopie-debet- en creditrekening van de kas opgemaakt in Batavia, 1689 september 1 - 1690 augustus 31
13499
1770 - 1772
 
13500
1773 - 1775, 1777
 
13501
1779
 
13502
1780
 
13503
1783 - 1785 (en factorijen 1782 - 1786): 1783. Met verdeling van de eis over de kamers, en bijlagen, 1781 - 1782; 1783. z.d. Aantekeningen betreffende de verdeling van de kanonnen die nog niet zijn voldaan op de posten van de generale eis; 1784. Met verdeling van de eis over de kamers, en als bijlage een nadere aanvulling, 1783; 1785. Met verdeling van de eis over de kamers, en bijlagen; 1785
1781 - 1786
 
Bevat ook afzonderlijke eisen van onderstaande factorijen: - Ceylon, 1782 en 1785. Met bijlagen; - Kaap de Goede Hoop, 1783 en 1785. Met bijlagen; - Japan, 1783. Met bijlagen, waaronder stalen van stoffen en hun benaming; - Malabar, 1785-1786. Met bijlage
13504
1789 - 1792 (en factorijen 1788 - 1792): 1789. Met verdeling van de eis over de kamers; 1789.Met kopie - bijlagen, 1787 - 1788, betreffende de voorlopige schatting door bewindhebbers van de benodigde contanten voor 1789 en nadere aanvulling op de eis voor 1789, met eis van hout voor het nieuwe hospitaal in Kaap de Goede Hoop, 1787 - 1788; 1790. Met bijlagen betreffende de voorlopige berekening van de benodigde contanten, 1788; 1791. Met verdeling van deze eis over de kamers; 1789 - 1790. Met bijlagen betreffende een voorlopige schatting van de benodigde contanten, 1789; 1792. Met verdeling van de eis gedaan in 's - Gravenhage. Met kopie - bijlagen betreffende de voorlopige berekening van de benodigde contanten, 1790
1787 - 1792
 
Bevat ook afzonderlijke eisen van onderstaande factorijen: - Ceylon, 1789, 1790 en 1792. Met bijlagen; - Kaap de Goede Hoop, 1789-1792. Met bijlagen; - Malabar, 1788-1792. Met bijlagen; - Bengalen, 1792. Met bijlagen
13505
1793 - 1795 (en factorijen 1793 - 1794): 1793. Met aanvulling van de eis. Met bijlage; 1793. Met verdeling van de eis gedaan in 's - Gravenhage; 1793. Met aanvulling op de eis voor het kantoor Japan; 1793. Met aanvulling op de eis van goederen voor het kantoor Japan; 1793 - 1794. Met aanvulling op de eis van `hoefsijzers'; 1794. Met verdeling van de eis
1793 - 1795
 
Bevat ook afzonderlijke eisen van onderstaande factorijen: - Ceylon, 1793-1794. Met bijlage; - Kaap de Goede Hoop, 1793-1794. Met bijlagen
13506
1795
 
Bevat ook kopie-bijlagen betreffende de cacaocultuur in de omgeving van Batavia
13507
1796
 
Met als bijlagen: - stukken betreffende de voorlopige berekening van de benodigde contanten voor 1796, 1794 december 28; - aanvullingen op de generale eis, 1796
13508
z.d. (behalve Ceylon). Met kopie - aanvulling, 1747, en kopie - aantekeningen van gouverneur - generaal Jacob Mossel
1747
 
13509-13571
Kopie-eisen van de factorijen aan gouverneur-generaal en raden in Batavia, met aantekeningen van gouverneur-generaal en raden
1669 - 1790
63 banden
Deze eisen bestaan uit: 1. `aankomende eisen': eisen van de factorijen aan gouverneur-generaal en raden, met aantekeningen van gouverneur-generaal en raden van hetgeen uit Batavia naar de factorijen is verzonden, 1669-1672 en 1720-1790. Aangezien de factorijen op verschillende tijdstippen hun eisen opmaakten en naar Batavia zonden, lopen de registers over verscheidene jaren en overlappen zij elkaar soms. 2. Vanaf 1757 heten deze eisen `afgaande Indische eisen', maar zij zijn geheel gelijk aan de voorgaande, `aankomende eisen', met dien verstande, dat de eis nu aan de rechterkant van de bladzijde staat en de opgave van de verzonden goederen naar de factorijen aan de linkerkant. Enkele banden bevatten ook eisen van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden en eisen van gouverneur-generaal en raden aan de factorijen. De eisen zijn voorzien van een index op factorijen
13509
1669 - 1672
 
Bevat ook een eis van de Heren XVII voor 1671
13510
1671 - 1672
 
Bevat ook een eis van de Heren XVII voor 1674 en 1675. De index ontbreekt
13512
1720 - 1721
 
13513
1721 - 1722
 
13514
1722 - 1723
 
13515
1722 - 1723
 
13516
1723 - 1725
 
13517
1725 - 1727
 
---
1728 - 1729
 
13518
1728 - 1729
 
13519
1729 - 1730
 
13520
1729 - 1731
 
13521
1729 - 1732
 
13522
1730 - 1733
 
13523
1731 (eis van Coromandel aan Ceylon) - 1734
1731 - 1734
 
13524
1733 - 1735
 
Bevat ook eisen van Coromandel aan Ceylon en Malabar, 1733
13525
1734 - 1736
 
13526
1735 - 1737
 
13527
1736 - 1738
 
13528
1737 - 1739
 
13529
1738 - 1740
 
13530
1739 - 1741
 
13531
1740 - 1742
 
13532
1741 - 1743
 
13533
1742 - 1744
 
13534
1744 - 1746
 
13535
1745 - 1747
 
13536
1746 - 1748
 
13537
1748 - 1749
 
13538
1748 - 1750
 
13539
1749 - 1751
 
13540
1750 - 1752
 
13541
1751 - 1753
 
13542
1752 - 1754
 
13543
1753 - 1755
 
13544
1756 - 1758
 
13545
1757 - 1759
 
13546
1758 - 1760
 
Deze band is verkeerd gebonden: na pp. 1-68 volgen de pp. 142-165; 118-141; 93-117; 69-92; 166 e.v
13547
1759 - 1761
 
13548
1760 - 1762
 
13549
1761 - 1763
 
13550
1763 - 1765
 
13551
1764 - 1766
 
De index ontbreekt. Bevat ook een eis van gouverneur-generaal en raden aan de factorijen voor 1765, met aantekeningen betreffende hetgeen door de factorijen naar Batavia is verzonden en soms met vermelding van wat van deze geëiste goederen bestemd is voor de Republiek en voor de andere kantoren in Indië
13552
1765 - 1767
 
Bevat ook een eis van gouverneur-generaal en raden aan de factorijen voor 1766
13553
1767 - 1769
 
De index ontbreekt
13554
1769 - 1772
 
13555
1770 - 1772
 
13556
1771 - 1774
 
13557
1772 - 1774
 
13558
1773 - 1776
 
13559
1774 - 1777
 
13560
1775 - 1777
 
13561
1777 - 1779
 
13562
1778 - 1781
 
Bevat ook een eis van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII en de kamer Zeeland voor 1778. Met aantekeningen betreffende de in 1778 en 1779 verzonden goederen
13563
1779 - 1780
 
Er wordt niet vermeld voor welke jaren de eis is gedaan
13564
1780 - 1781
 
Er wordt niet vermeld voor welke jaren de eis is gedaan
13565
1781 - 1782
 
De index ontbreekt. Er wordt niet vermeld voor welke jaren de eis is gedaan
13566
1782
 
De meeste eisen zijn ongedateerd
13567
1783 - 1785
 
De index ontbreekt
13568
1784 - 1786
 
De index ontbreekt
13569
1785 - 1787
 
De index ontbreekt
13570
1786 - 1789
 
De index ontbreekt
13571
1788 - 1790
 
De index ontbreekt
13572-13574
Kopie-eisen van de factorijen aan de kamer Zeeland
1774 - 1795
3 banden
13572
1774 - 1795
 
Vermeld zijn ook de namen van de leveranciers van de goederen
13573
1788-1792. Met aantekeningen betreffende hetgeen is verzonden, 1787-1790
13574
1792-1795. Met aantekeningen betreffende hetgeen is verzonden, 1791-1794
13575-13620
Kopie-eisen van gouverneur-generaal en raden aan de factorijen, met aantekeningen betreffende hetgeen naar Batavia is verzonden. Met index op de factorijen
1719 - 1771
46 banden
13575
1719 - 1720
 
13576
1720 - 1721
 
13577
1721 - 1722
 
13578
1722 - 1723
 
13579
1723 - 1725
 
13580
1725 - 1726
 
13581
1727 - 1728
 
13582
1728 - 1729
 
13583
1729 - 1730
 
13584
1730 - 1731
 
13585
1731 - 1732
 
13586
1732 - 1733
 
13587
1733 - 1734
 
13588
1734 - 1735
 
Voor de ontbrekende factorijen, zie inv. nr. 13589
13589
1735
 
Betreft een aantal factorijen die niet in inv. nr. 13588 zijn opgenomen
13590
1735 - 1736
 
13591
1736 - 1737
 
13592
1737 - 1738
 
13593
1738 - 1739
 
13594
1739 - 1740
 
13595
1741
 
13596
1742 - 1743
 
13597
1743
 
13598
1743 - 1746
 
13599
1745 - 1747
 
13600
1746 - 1748
 
13601
1748 - 1749
 
13602
1749
 
13603
1750
 
13604
1750 - 1752
 
13605
1753 - 1754
 
13606
1753 - 1754
 
13607
1755
 
13608
1755 - 1757
 
Betreft een `aankomende eis': een eis van de factorijen aan gouverneur-generaal en raden
13609
1756
 
13610
1757
 
13611
1758
 
13612
1759
 
13613
1760
 
13614
1761
 
13615
1762
 
13616
1764
 
De index ontbreekt
13617
1767
 
De index ontbreekt. Bevat ook een eis van de factorijen aan gouverneur-generaal en raden, 1766-1768. Met index op factorijen
13618
1768
 
De index ontbreekt
13619
1770
 
13620
1771